Kyläyhdistys

Toiminnan tarkoitus

Värtsilän Pitäjäyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on Värtsilän kylän kaikinpuolinen kehittäminen ja kyläläisten kaikinpuolisen hyvinvoinin vaaliminen ja edistäminen sekä kyläläisten, yhdistysten ja yhteisöjen yhteistoimintaelimenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, esitelmä- ja keskustelu-tilaisuuksia, tekee aloitteita viranomaisille ja muille tahoille, pitää yhteyttä päättäjiin, edistää kyläläisten yhteistoimintaa, järjestää yhteistyössä jäsenyhdistysten ja yhteisöjen kanssa vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia kaikille kyläläisille, edistää kylässä elinkeinotoiminnan yleisiä mahdollisuuksia ja ottaa hoitaakseen kylän kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, ja vuokrata niitä, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka joka voidaan katsoa taloudellisesti vähäarvoiseksi.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen toiminta-alueen asukas ja loma-asukas. Varsinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö ja yhdistys, sekä ulkopaikkakuntalainen. Kannatusjäsenmaksu ja sen suuruus on vapaaehtoinen.

Värtsilän Pitäjäyhdistys ry:n tilinumero: Osuuspankki 515 370 – 410 190. FI13 5153 7040 0101 90

Ilmoita jäsentietosi allaolevalla lomakkeella. Kiitos!

Nimi, osoite, puhelin, sähköposti

Toiminta

Värtsilän kylätalo

Varsinaista kylätaloa ei enää ole. Pitäjäyhdistys on vuokrannut huoneiston Majatalo Rajalta jossa sijaitsee toimistotilat. Kokouksia ym. tilaisuuksia kyläyhdistys pitää Majatalo Rajan tiloissa.

Työllistäjä

Pitäjäyhdistys työllistää kuntalaisia mm. kylätalon työtehtäviin. Yhteistyötä tehdään Tohmajärven kunnan kanssa.

Tapahtumien järjestäjänä

Pitäjäyhdistys toimii tapahtumien pääjärjestäjänä monissa tapahtumissa yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Kesäisin järjestettävät Värtsiläpäivät ovat vuosittainen päätapahtuma.